maandag 19 februari 2018

Website Update 2018

NL: Vanaf vandaag staat er een nieuwe versie van de website online. Het voorbije jaar hebben we hard gewerkt om de website op verschillende vlakken te verbeteren voor het gemak van de bezoekers.

Bekijk het eindresultaat hier: www.cruiseschepeninantwerpen.be

Wat is er allemaal veranderd?
 • Structureel werd de website verbreed waardoor hij nu meer schermvullend is,
 • Ook het kleurenschema en het algemene design van de website kreeg een opfrisbeurt.
 • Op de ‘Home-pagina’ werden enkele nieuwe links toegevoegd. Zo kan je nu doorklikken naar een nieuwe pagina met algemene maritieme informatie en naar een pagina met de voornaamste bezienswaardigheden binnen Antwerpen. Daarnaast  zal het in de toekomst ook onderaan de home-pagina aangekondigd worden als er speciale schepen naar Antwerpen komen (zoals zeilschepen of marine).
 • De pagina’s over de aanlegplaatsen van de cruiseschepen hebben een nieuwe interactieve kaart gekregen en de verschillende mogelijke transportmiddelen van en naar het schip werden verder uitgediept.
 • Elk cruiseseizoen heeft statistieken gekregen.
 • De fotoalbumpagina is verder onderverdeeld. Zeecruises, Zeecruises Interieur, Riviercruises en Andere hebben nu elk een eigen pagina. Dat gaf ons de mogelijkheid bij elk schip een foto te zetten zodat het visueel herkenbaarder is.
 • Veder werden er ook tientallen foto’s en enkele nieuwe fotopagina’s toegevoegd en werd elke fotopagina voorzien van informatie over het schip.
 • In totaal staan er nu bijna 5000 unieke foto’s op de site en in de komende maanden komen er daar nog verschillende bij.
Alle links en pagina’s werden extra nagekeken op fouten, maar mocht je toch nog een probleem tegenkomen laat het ons zeker weten! Dan passen we het zo snel mogelijk aan.

Het Cruiseschepen in Antwerpen-Team
EN: As of today there is a new version of the website online. Last year we have been working hard to improve the website in several aspects to make it easier and more interesting for the user to navigate through.

View the end result here: www.cruiseshipsinantwerp.be

What has been changed?

 • Structurally the website has been widened so it fills more of your screen.
 • The colour scheme and the overall design has also gotten a makeover.
 • On the ‘Home-page’ there have been added a few new links. You can now click through to a new page with general maritime information and to a pages that shows the  most interesting sights of Antwerp. Future visits of special ships, like tall ships and navy, will be announced lower on the page.
 • The pages about the berth places of the cruise ships have gotten an new interactive map and the different modes of transportation to and from the ship have been extended.
 • Every cruise season has gotten statistics.
 • The photo album page has been divided. Sea Cruises, Sea Cruises Interior, River Cruises and Other now all have their own page. This gave us the possibility to show a small photo of every ship to make it more visual.
 • Dozens of photos, and also several new pages have been added and every photo page now got information about the ship.
 • A total of just under 5000 unique photos can now be found on the site and more are still to come over the next months.
Every link and page has been checked for problems, but should you still encounter a problem please let us know so we can solve it as fast as possible.

The Cruise Ships in Antwerp-Teamdonderdag 28 december 2017

Scheepsbezoek MS Black Watch 2017 / Ship Visit MS Black Watch 2017

NL: Het cruiseseizoen van 2017 werd dit jaar afgesloten door MS Black Watch van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines. Het was vijf jaar geleden dat het schip nog in de stad had gelegen. Stap mee aan boord van het schip.

EN: This year the cruise season of 2017 was closed by MS Black Watch of the British company Fred. Olsen Cruise Lines. It had been five years since the ship last visited the city. Take a look on board the ship.


NL: MS Black Watch lag op 19 en 20 december 2017 na vijf jaar opnieuw aangemeerd in Antwerpen. Het schip werd in 1972 gebouwd als MS Royal Viking Star bij de Finse scheepswerf Wärtsilä Helsinki Shipyard als één van drie bijna identieke zusterschepen voor Royal Viking Line. Die rederij ging uiteindelijk failliet en de schepen werden verdeeld onder verschillende rederijen. De Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines kocht uiteindelijk twee van de drie schepen en herdoopte ze tot MS Black Watch en MS Boudicca. MS Boudicca lag begin 2017 nog aangemeerd in Antwerpen en nu was het de beurt aan MS Black Watch. De laatste keer dat MS Black Watch in de stad lag was ze nog volledig wit. Eind 2015 besliste de rederij dat al hun schepen herschilderd zouden worden in de nieuwe huiskleuren: een donkergrijze romp met een rode lijn.


EN: MS Black Watch was once again docked in Antwerp after five years on 19 and 20 December 2017. In 1972 the ship was built as MS Royal Viking Star by the Finnish Wärtsilä Helsinki Shipyard. It was one of three almost identical sister ships for Royal Viking Line. The cruise line went bankrupt after some years and the ships were sold to several other companies. The British company Fred. Olsen Cruise Lines managed to buy and reunite two of the sisters into their fleet and renamed them MS Black Watch and MS Boudicca. MS Boudicca was docked in Antwerp at the start of 2017 and now it was MS Black Watch’s turn. The last time MS Black Watch was docked in the city she was still completely white. At the end of 2015 the cruise line decided to repaint all their ships with the new house style: a dark grey hull with a red stripe.


NL: Ondanks de hoge leeftijd van het schip blijft MS Black Watch het favoriete schip van de rederij onder de passagiers. Eind 2016 kreeg het een volledige make-over tijdens een droogdokperiode. Nieuw aan boord is het specialiteitenrestaurant ‘The Black Watch Room’. Dit restaurant is eigendom van een externe eigenaar. Toen het schip het droogdok verliet was deze ruimte nog overwegend blauw gekleurd, maar doorheen het jaar werden er verschillende keren aanpassingen gedaan waardoor de ruimte van toen niet meer te vergelijken is met de huidige inrichting. Daarnaast kreeg ook het hoofdrestaurant ‘The Glentanar’ een grondige opknapbeurt en werd er een nieuw buffet restaurant geopend. Een andere mooie ruimte is 'The Orchid Room'. Die sluit aan aan het hoofdrestaurant en toont een selectie echte orchideeën.
Aan boord bevinden zich ook verschillende bars met aansluitende lounges, waarvan er een zeer smaakvol is ingericht met maritieme afbeeldingen en scheepsmodellen. De showlounge werd ook herbekeken en kreeg veel lichtere kleuren. Als enige schip van de vloot bevindt er zich ook een grote cinemazaal aan boord. MS Black Watch mag dan wel al wat ouder zijn, afgeschreven is ze zeer duidelijk nog lang niet.

>> Bekijk alle interieurfoto’s van het schip hier: MS Black Watch Interieur

>> Meer informatie over het schip en de rederij vind je hier: Fred. Olsen Cruise Lines


EN: Despite her high age MS Black Watch is the favourite ship of the passengers of the cruise line. At the end of 2016 she got a full make-over during a dry dock period. New on board since then is the speciality restaurant ‘The Black Watch Room’. This restaurant has a private owner. When the ship left dry dock this room was still predominantly blue of colour, but throughout the year the design was altered several times which makes it almost unrecognisable right now. The main restaurant ‘The Glentanar’ was also redecorated and a new buffet restaurant was added to the ship. Another beautiful place is the Orchid Room, connected to the main entrance. In the colourfully decorated space you can find a range of real orchids. 
On board there are also several bars with connecting lounges. One of them has been decorated very tasteful with maritime drawings and ship models. The show lounge has also been redecorated with much lighter colours. This gives it a more welcoming feeling. MS Black Watch is also the only ship in the fleet that has a rather large movie theatre on board. The ship might already be older but it is certainly not outdated.
>> View all interior photos of the ship here: MS Black Watch Interior
>> More information about the ship and the cruise line can be found here: Fred. Olsen Cruise Lines
_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

donderdag 21 december 2017

MS Black Watch sluit cruiseizoen 2017 af / MS Black Watch closes cruise season 2017

NL: Het jaar is weer bijna voorbij en dat betekent traditioneel ook het einde van het cruiseseizoen in Antwerpen. Na 29 zeecruiseaanlopen sloot het cruiseschip MS Black Watch van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines op 19 en 20 december het seizoen af in de Scheldestad tijdens een kerstcruise.

EN: The year is almost over again and traditionally that also means the end of the cruise season in Antwerp. After 29 sea cruise calls the cruise ship MS Black Watch of the British company Fred. Olsen Cruise Lines closed the season on 19 & 20 December during a Christmas cruise.


NL: Na vijf jaar lag het cruiseschip MS Black Watch van de Britse rederij Fred. Olsen Cruise Lines op 19 en 20 december 2017 opnieuw aangemeerd in Antwerpen. Het schip bezocht de stad tijdens de laatste kerstcruise voor dit jaar en sloot daarmee ook het cruiseseizoen van 2017 in de Scheldestad af. Het was één van drie kerstcruises die naar de stad kwamen tijdens de maand december.
In totaal mocht Antwerpen dit jaar 17 verschillende zeecruiseschepen ontvangen die in totaal 29 aanlopen hebben gedaan. Dat is een stijging van 7 aanlopen tegenover vorig jaar. Wat opvalt is dat het aantal ligdagen in verhouding tot vorig jaar veel hoger lag: 42 in totaal. Dat komt omdat verschillende rederijen ervoor kozen om hun schepen te laten overnachten in de stad. Zo kunnen de passagiers ook kennismaken met de sfeer in de stad na zonsondergang, iets wat de Stad Antwerpen actief promoot bij de rederijen. Het cruiseseizoen van 2017 bracht in totaal iets meer dan 27.000 passagiers naar de Scheldestad.


EN: After five years the cruise ship MS Black Watch of the British company Fred. Olsen Cruise Lines was once again docked in Antwerp on 19 and 20 December 2017. The ship visited the city during the last Christmas cruise of the year and closed the cruise season of 2017 in the city. It was one of three Christmas cruises that visited Antwerp during December.
This year a total of 17 different sea cruise ships visited Antwerp for a total of 29 cruise calls. This is an increase of 7 calls compared to last year. Interesting is that the number of lay days is much higher compared to last year: 42 in total. The is due to the fact that several cruise lines choose to keep their ships overnight in the city. That way the passengers can also get a feel of the atmosphere in Antwerp after sunset. This is something that the City of Antwerp actively promotes. In total the cruise season of 2017 brought a little over 27.000 passengers to the city.

Een kijkje naar 2018 – A look at 2018

NL: Ook voor 2018 ziet het ernaar uit dat het een goed cruiseseizoen zal worden. Momenteel staan er al 25 aanlopen van zeecruiseschepen gepland en daar kunnen er nog altijd bijkomen. Net als dit jaar worden er ook in 2018 verschillende ‘maiden calls’ verwacht. Dat zijn schepen die voor de allereerste keer naar Antwerpen komen.
Wie al wil weten welke schepen er exact gaan langskomen kan de voorlopige lijst met cruiseaanlopen hier terugvinden: Cruises Antwerpen 2018

EN: It seems like 2018 will also be a good cruise season. At the moment there are 25 calls of sea cruise ships planned and more might still be added. Just like this year the season of 2018 will also include several ‘maiden calls’, or ships that will visit the city for the very first time.
Those who want to have a detailed overview of the ships that will come to the city next year can find the provisional list with cruise calls here: Cruises Antwerp 2018_________
All images are strictly copyrighted!

Do not copy without permission!

vrijdag 24 november 2017

Het Steen - New Cruise Terminal & Touristic Centre from 2020

NL: Het Steen, het oudste gebouw van Antwerpen, krijgt vanaf 2020 een nieuwe invulling. Het bekende monument wordt de komende jaren omgebouwd tot een toeristisch onthaalcentrum. Daarbij zal er ruimte gemaakt worden voor een infobalie, een stadswinkel, exposities, een belevingsparcours en een dakterras. Dat alles wordt gerealiseerd op de verdiepingen +1 en hoger. 

Op kaai/straatniveau krijgt Het Steen de invulling van cruiseterminal. Door de heraanleg van de Scheldekaaien zal de huidige cruiseterminal aan het Zuiderterras (Kaai 20-21) moeten verdwijnen. 

Bij de ombouwwerkzaamheden zal met grote zorg toegekeken worden op het behoud van het beschermde historische gebouw. 

>> Meer informatie en afbeeldingen van Het Steen vind je hier: Het Steen 2020


EN: Het Steen, the oldest building in Antwerp, will be getting a new purpose from 2020. Over the next few years the famous monument will be rebuilt as a tourist reception centre. The building will be provided with an information desk, a city shop, expositions, an active tour and a rooftop terrace. This will all be realised from the first floor up.

On quay/street level Het Steen will be getting equipped as a cruise terminal. Due to the construction works on the Scheldt Quays the current cruise terminal at the Zuiderterras (Quay 20-21) will no longer be able to be used in the future.

During the construction works the conservation of the historic, protected building will be the utmost priority. 

>> More information and illustrations of Het Steen can be found here: Het Steen 2020

© NoAarchitecten

dinsdag 26 september 2017

MS Seven Seas Navigator - Maiden Call in Antwerpen

NL: MS Seven Seas Navigator van de Amerikaanse luxecruiserederij Regent Seven Seas Cruises lag op maandag 25 september 2017 voor de eerste keer in Antwerpen aangemeerd. Het was ineens ook de eerste keer dat een schip van de rederij de stad bezocht.

EN: MS Seven Seas Navigator of the American luxury cruise company Regent Seven Seas Cruises was docked in Antwerp for the First time on Monday 25 September 2017. It was also the first time a ship of the cruise line visit the city.NL: MS Seven Seas Navigator kwam in de morgen aan in zeer dichte mist, maar gelukkig voor de passagiers trok die vrij snel op. Het 170 meter lange schip heeft plaats voor 490 passagiers en 340 bemanningsleden. Eind 2016 kreeg het schip nog een volledige make-over. Daarbij werd ook achteraan het schip een ‘ducktail’ toegevoegd om de stabiliteit van het schip te verbeteren. Hieronder staan enkele foto’s van het interieur.

EN: MS Seven Seas Navigator arrived in the morning in thick fog, but luckily for the passengers it was soon replaced by sunshine. The 170 metres long ship can accommodate 490 passengers and 340 crew members. At the end of 2016 the ship received a full make-over, during which they also added a ‘ducktail’ at the back of the ship for stability. Below you can find a few interior photos.©Elisabeth Verschueren
>> Bekijk de volledige fotogallerij van het schip hier: Seven Seas Navigator

>> View the full photo gallery of the ship here: Seven Seas Navigator


Van Sovjetmarine tot cruiseschip / From Soviet Navy to Cruise ship

NL: Het schip oogt op het eerste zicht niet heel speciaal, maar toch heeft het een interessante geschiedenis. MS Seven Seas Navigator kwam voor Radisson Seven Seas Cruises, later Regent Seven Seas Cruises, in de vaart in 1999, maar de bouw van het schip begon al in 1988. Toen was het echter niet het plan om een cruiseschip te bouwen. In dat jaar werd in Leningrad (nu Sint-Petersburg) in de Sovjet Unie de kiel gelegd voor het schip ‘Akademik Nikolay Pilyugin’. Het schip zou gebruikt worden om satellieten op te sporen maar het werd nooit volledig afgewerkt. Het schip was voor 90% klaar toen er op regeringsbevel gestopt moest worden met de verdere afwerking.  

In 1997 werd het schip gekocht door de rederij V-Ships en werd het hernoemd tot ‘Blue Sea’. Het schip werd daarna van Rusland naar Italië gebracht waar de T. Mariotti werf de bovenbouw zou weghalen om het schip dan volledige om te bouwen tot een cruiseschip. In augustus 1999 was de ombouw klaar en stak het schip in zee als MS Seven Seas Navigator.

EN: At First glance the ship does not seem like anything special, but it does have a rather interesting history. MS Seven Seas Navigator was launched in 1999 by Radisson Seven Seas Cruises, which later changed into Regent Seven Seas Cruises, but the building start of the vessel was already in 1988. At that time it was not the intention to build a cruise ship. That year the keel was laid in Leningrad (now Saint-Petersburg) in the Soviet Union for a ship called ‘Akademik Nikolay Pilyugin’. The ship would be used for tracking satellites, but was never completely finished. The ship was 90% completed when they had to stop working on it by government orders.

In 1977 the ship was bought by the company V-Ships and was renamed to ‘Blue Sea’. After that the ship was transferred from Russia to Italy, where the T. Mariotti yard stripped the ship of its upper structure and started to rebuild it as a cruise ship. The rebuild was finished in August 1999 and MS Seven Seas Navigator took to the sea.


©Carlo Martinelli

_________
All images are strictly copyrighted!
Do not copy without permission!

zondag 3 september 2017

‘HANSEATIC inspiration’ starts Maiden Voyage in Antwerpen

NL: De Duitse luxecruiserederij Hapag-Lloyd Cruises heeft bekend gemaakt dat hun nieuwe expeditiecruiseschip ‘MS HANSEATIC inspiration’ in oktober 2019 op haar allereerste reis zal vertrekken vanuit Antwerpen.

Het schip zal op 14 oktober 2019 vanuit Antwerpen op een 15-daagse cruise vertrekken naar Tenerife in Spanje. Onderweg zal het schip nog stoppen in Frankrijk (Honfleur), de Kanaaleilanden (Guernsey), Spanje (La Coruna & Islas Cies), Portugal (overnight in Lissabon & Portimao), Marokko (Casablanca), Madeira (Porto Santo, en overnight in Funchal.

MS HANSEATIC inspiration is één van twee identieke expeditiecruiseschepen die gebouwd worden voor Hapag-Lloyd Cruises. MS HANSEATIC inspiration zal gepromoot worden als een schip voor een internationaal publiek waarop zowel Duits als Engels gesproken kan worden. Het zusterschip, MS HANSEATIC nature, zal enkel voor Duitstalige gasten toegankelijk zijn.

>> Bekijk de voorlopige lijst met cruiseaanlopen voor 2019 hier: Cruises 2019

EN: The German luxury cruise company Hapag-Lloyd Cruises has announced that the maiden voyage of their new expedition cruise ship ‘MS HANSEATIC inspiration’ in October 2019 will start in Antwerp.

The ship will depart Antwerp on 14 October 2019 on a 15-day cruise to Tenerife in Spain. Along the way the ship will make stops in France (Honfleur), de Channel Islands (Guernsey), Spain (La Coruna & Islas Cies), Portugal (overnight in Lisbon & Portimao), Morocco (Casablanca), Madeira (Porto Santo, and overnight in Funchal.

MS HANSEATIC inspiration is one of two identical expedition cruise ships that are being built for Hapag-Lloyd Cruises. MS HANSEATIC inspiration will be promoted as a ship for an international public and will take passengers on board that speak German or English. On the sister ship, MS HANSEATIC nature, only German speaking guests will be allowed.


>> Take a look at the current list of cruise calls for 2019: Cruises 2019

© Hapag-Lloyd Cruises